From Různé

A jsme zpět!

Končí nám nejen pandemie, ale také režim údržby webu. Brzy se také otevřou brány naší zahrady široké veřejnosti. Pokud jdete kolem, nebojte se a dejte…

Kdo byl Carl Georg Wolfrum?

Na 27. května připravuje náš spolek Krásné sousedění z. s. procházku „Po stopách rodiny Wolfrumů v Krásném Březně“, která je pořádána k výročí 130 let od úmrtí nejvýznamnější osobnosti tohoto rodu, Carla Georga Wolfruma. Jeho život přibližuje Aleš Bárta.

Hřbitov v Krásném Březně

Místo, kde leží pochováno mnoho významných lidí z historie naší čtvrti. Zaslouží si větší péči. Snímky jsme pořídili na naší akci Pohřební procesí (mezi fotkami…