Časté dotazy

Komunitní zahrada je už z povahy věci otevřena všem zájemcům. Níže najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které by vás mohly při uvažování o zapojení se do naší činnosti napadnout. Pokud vám nějaká odpověď chybí, obraťte se na nás. Kontakty naleznete na stránce O nás.

Kdo komunitní zahradu provozuje?

Stejně jako tento web je to spolek Krásné sousedění, z. s. Pozemek máme zapůjčený od ZŠ a ZUŠ Husova, která na něm ve spolupráci s námi provozuje školní aktivity.

Kde se zahrada nachází?

V Ústí nad Labem, ve čtvrti Krásné Březno, v prostoru mezi ulicemi Neštěmická, Keplerova a Erbenova. Na mapě ji najdete zde: https://mapy.cz/s/25Et0

Chci na zahradu také chodit, co mám udělat?

Zahrada je přístupná školním kolektivům, členkám a členům spolku. V přítomnosti někoho z členů spolku je zahrada přístupná široké veřejnosti.

Abych mohl na zahradě něco pěstovat, musím být tedy členem spolku Krásné sousedění?

Ano. Nebo žákem školy.

Co mi členství ve spolku přinese?

Každý člen má právo:

  • Na jedno políčko 3×1 metry na komunitní zahradě.
  • Účastnit se schůzí spolku, na kterých se volí vedení spolku, schvaluje rozpočet atd.
  • Rozhodovat o přijetí dalších členů spolku.
  • Spolupodílet se na přípravě a realizaci akcí spolku.

Navíc dostane klíč od zahrady, na kterou může libovolně docházet. Řídit se při tom musí provozním řádem zahrady.

Musím jako člen být také z Krásného Března?

Ne, nicméně jeví se nám logické, aby to tak bylo. Například veškerou propagaci našich akcí jsme soustředili pouze do prostoru ulic Keplerova a Na Sklípku.

Musím jako člen spolku něco pěstovat?

Ne, nároku na políčko se lze vždy na následující rok zříci. I mezi prvními členy spolku jsou tací, pro které je důležitější komunitní charakter naší činnosti než samotné pěstitelství.

Musí se člen spolku zapojovat do pracovních činností, např. prací na kultivaci zahrady, opravách apod.?

Ne. Nicméně pak je otázkou, proč se takový člověk chce stát členem komunitního spolku?

Co ještě spolek zajišťuje?

Spolek se stará o veškerou administrativu spojenou se zahradou, podává granty, díky kterým jsme schopni financovat rozvoj zahrady, spravuje tyto webové stránky, facebookový účet, instagramový účet apod. Pořádá workshopy, sousedské slavnosti a podílí se na záchraně památek v lokalitě Krásného Března.

Jak se stanu členem spolku?

Stáhněte si nebo požádejte e-mailem či osobně na některé z našich akcí o přihlášku do spolku. Vyplňte ji a vhoďte do schránky v sídle spolku (Keplerova 12, ÚL). Budete pozváni na nejbližší schůzi, která rozhodne o vašem přijetí. Po přijetí je ještě třeba zaplatit členský příspěvek, jehož výši schvaluje členská schůze spolku. V současnosti je to 200 Kč na kalendářní rok.

Členem spolku může být i právnická osoba. To se může hodit například v případě, kdy hledáte pro svoji organizaci nějaký prostor pro scházení a cíle a zaměření našeho spolku a naší zahrady do vaší činnosti zapadá. Pokud tomu tak je, neváhejte se na nás obrátit, probereme možnosti.

Mohu někde vidět, jak spolek hospodaří?

Máme transparentní účet u FIO banky, kde lze vidět všechny naše příjmy a výdaje. Na portálu justice.cz pak zveřejňujeme výroční účetní závěrky.

Jak je zahrada zabezpečena?

Kolem celého pozemku je plot. Většina pozemku je také neustále pod dohledem bezpečnostní kamery, která je na budově školy. A pak také sázíme na to, že čím větší komunita se kolem zahrady vytvoří, tím více očí bude pozemek hlídat.

Je na zahradě voda?

Máme zakoupeny dva tisícilitrové barely na sběr vody. Ve spolupráci se školou jsme zajistili sběr dešťové vody, tu pak manuálně přenášíme do sudů poblíž záhonů. Hledáme i jiné zdroje. Pokud nám můžete pomoci, budeme rádi. Klasický vodovod sem zaveden není.

Je na zahradě elektřina?

Není a není v plánu.

Je na zahradě toaleta?

Není a zatím není v plánu. Spoléháme na to, že na zahradu budou docházet lidé z bezprostředního okolí, co mají možnost „odskočit si“ domů.

Je na zahradě k dispozici nářadí?

Spolek již vlastní nářadí za několik tisíc korun, které je momentálně uskladněno u členů spolku. V současné době se snažíme o získání přístřešku, ve kterém by bylo vše uskladněno a k dispozici členům.

Co když se něco rozbije?

To se stane, nic vážného se neděje. Spolek se kontinuálně snaží o získávání prostředků na nákup nového či opravy starého vybavení. Nicméně očekáváme, že se členové spolku budou ke společnému dílu a majetku chovat s pokorou.

Mohu na zahradu se psem?

Bohužel ne. Vzhledem k tomu, že se tam mají na zemi pěstovat potraviny ke konzumaci, a také se tam pohybuje velké množství malých dětí, musíme přítomnost psů odmítnout. Platí i další omezení, která upravuje Provozní řád zahrady.

Mohu při péči o své políčko používat chemické prostředky?

Snažíme se o přírodě blízké hospodaření, a proto používání takových prostředků nebude na zahradě dovoleno.