Kdo byl Carl Georg Wolfrum?

Na 27. května připravuje náš spolek Krásné sousedění z. s.  procházku „Po stopách rodiny Wolfrumů v Krásném Březně“, která je pořádána k výročí 130 let od úmrtí nejvýznamnější osobnosti tohoto rodu, Carla Georga Wolfruma. Jeho život přibližuje Aleš Bárta.

Carl Georg Wolfrum se narodil 17. listopadu 1813 v bavorském Hofu. Po smrti otce se rodina dostala do tíživé situace, a proto mladý Carl (ve svých 14 letech) opustil studium na místním gymnáziu a stal se barvířským učněm u svého strýce. Po vyučení cestoval po Evropě, až se dostal do Paříže, kde ho bratr Herman zasvětil do demokratických a liberálních myšlenek. Po odchodu z Paříže se vydal do Berlína, kam ho ovšem policie nevpustila a označila ho za politicky nebezpečného.

Proto se usadil v saském Meerane, kde zřídil barvírnu a poté roku 1843 přesídlil do Ústí nad Labem. Zde založil tkalcovnu a barvírnu. V dalších letech se nevěnoval jenom rozvoji svého podniku, ale i veřejnému životu. Zastával post radního a náměstka starosty, v němž se mu podařilo zreformovat městské finance. Výrazně podporoval moderní technologie. Inicioval zavedení plynového osvětlení ulic, přivezl do města první parní stroj a založil regionální noviny „Aussiger Anzeiger“, které jako první v regionu začaly vycházet v roce 1857.

S hrabětem A. Nostic-Reieneckem se podílel na výstavbě železnic. Zastával funkce v Ústecko-Teplické dráze a vlastnil podíly ve významných podnicích v našem regionu. V zemských volbách roku 1861 byl zvolen do Českého zemského sněmu, ve kterém zasedal až do své rezignace roku 1885. Zároveň zasedal v Říšské radě (celostátní zákonodárný sbor), kde patřil k významným parlamentním řečníkům. Zde třeba také působil jako zpravodaj při projednávání návrhu zákona o výstavbě železnic. Po svém odchodu z politiky se věnoval rodině.

Tento výjimečný ústecký velikán zemřel 30. května 1888 ve věku 74 let a na jeho pohřeb byl vypraven zvláštní vlak z Prahy. Jeho ostatky byly uloženy do rodinného mauzolea, které se nacházelo na starém městském hřbitově. Po první světové válce došlo k likvidaci tohoto hřbitova, a tak syn Carl Friedrich Wolfrum nechal ostatky přenést do nové hrobky v Krásném Březně. O záchranu této hrobky usiluje náš spolek již delší dobu, ale o tom až v dalším příspěvku.