Komunitní zahrada v Krásném Březně oceněna titulem Zelená oáza roku

Krásnobřezenská Komunitní a školní zahrada provozovaná spolkem Krásné sousedění získala ocenění Zelená oáza roku od Nadace partnerství a společnosti MOL ČR. Zelené oázy je grantový program, který podporuje rozšiřování zeleně ve městech. Z prostředků grantu byl financován nákup rostlin, školní programy pro děti nebo materiál pro výrobu mobiliáře. Právě jeden z nových prvků si bude moci veřejnost prohlédnout v pátek 31. srpna na akci Otevření mola.

„Náš projekt, stejně jako spolek, vznikl z osobní potřeby změnit veřejný život na sídlišti, na kterém žijeme. Krásné Březno je jednou z nejzelenějších čtvrtí v Ústí nad Labem, ale zároveň je sídliště považováno za vyloučenou oblast. Proto jsme se rozhodli vytvořit lidem bezpečný prostor, kde se mohou scházet. Zatím jsme se nesetkali ani s vandalismem, ačkoliv nám to mnozí předpovídali,“ říká člen výboru spolku Aleš Bárta.

Spolu se zahradou v Krásném Březně byla oceněna i zahrada spolku Žížala na Terase na sídlišti Severní Terasa. „Při rozhodování jsme ocenili zejména to, že oba spolky navzájem spolupracují a dokázali navázat spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, v rámci níž se její studenti podílejí na podobě a vybavení zahrad. Rozhodující pro nás dále bylo, že pořádají nejrůznější vzdělávací akce a workshopy o komunitním zahradničení pro veřejnost. Tím inspirují ostatní obyvatele nejen v Ústí nad Labem k založení vlastních sousedských míst zeleně,“ odkrývá důvody ocenění Tomáš Pavlík, mluvčí společnosti MOL ČR.

S oceněním je spojena finanční odměna patnáct tisíc korun, kterou spolek využije ke zkvalitnění komfortu uživatelů zahrady. „Toto ocenění bereme jako závazek, abychom nepolevili a dále rozvíjeli celý projekt. Doufáme, že se nám podaří vytvořit funkční zázemí pro členy spolku a příjemný prostor pro trávení volného času pro všechny obyvatele sídliště,“ říká předseda spolku Jiří Škoda.

Akce Otevření mola začíná v 17.00.