5. května: Návštěva komunitních zahrad v Drážďanech

V sobotu 5. května jsme v rámci přeshraniční výměny zkušeností spolu se zástupci spolku Žížala na Terase a germanistou Janem Kvapilem navštívili trojici komunitních zahrad v sousedních Drážďanech. Tímto bychom chtěli poděkovat Janu Kvapilovi za zprostředkování i bezvadné tlumočení celé akce.

První zahradou na naší cestě byla Apfel Garten (Jablečná zahrada) ve čtvrti Strehlen. Tato zahrada se nachází ve veřejném prostoru na rohu dvou ulic, od kterých ji dělí pouze pás keřů a vzrostlých stromů. Funguje již třetím rokem, na současném místě se (po nuceném stěhování) odehrává druhá sezóna. Velkým a milým překvapením byla absence jakéhokoliv oplocení areálu. Tato zahrada je volně přístupná všem kolemjdoucím a ti se zde mohou kdykoliv zastavit, třeba jenom na kus řeči.

Po vřelém uvítání, seznámení a nabídce malého občerstvení následovala debata s místní odbornicí na permakulturu, ve které jsme se dozvěděli, jak založit permakulturní záhon, nebo jaké druhy rostlin je dobré kombinovat. Při tomto povídání jsme se pomalu procházeli zahradou, kde nám názorně ukazovala různé druhy pěstebních postupů. Zároveň jsme měli možnost prohlédnout si zajímavé druhy bylin či keřů, které zde pěstují. Tato zahrada asi nejvíce ze všech naplňuje svou komunitní stránku, jelikož veškeré záhony, prostory, ale i úroda jsou společné a každý se podílí na jejich údržbě dle svých možností.

Druhou v pořadí byla Internationale Gärten Dresden (Mezinárodní zahrady Drážďany) v nedaleké čtvrti Johannstadt. Slovo mezinárodní v názvu této zahrady má svůj důvod, jejím cílem je skrze zahradničení propojovat Němce s cizinci, přičemž není důležité, odkud jsou a jakým způsobem se do Německa dostali. Tato zahrada se podobala těm našim, plocha byla rozdělena na jednotlivá políčka a mezi nimi vedly vyšlapané cestičky. Členové zde obhospodařují jak své soukromé záhony, tak i ty společné, ve kterých pěstují například bylinky nebo květiny. Místní specialitou jsou zastřešené záhonky pro rajčata, které je mají ochránit před agresivní plísní, jež jim v minulých letech úrodu rajčat nejednou zničila. Náš průvodce, se kterým jsme tuto zahradu procházeli, velice poutavě vyprávěl o tom, jak areál funguje a občas dal k dobru informaci o tom, komu záhon, okolo kterého právě procházíme, patří, z jaké je země a co tam pěstuje. Zajímavé byly pěstební postupy lidí z Afriky, Japonska, Vietnamu i Blízkého východu. V této i v předchozí Apfel Garten jsou součástí zahrady také včelí úly. Na závěr jsme navštívili společný domek vytvořený ze dvou kontejnerů, kde se pravidelně setkávají členové místního spolku. Na těchto setkáních se rozhoduje o všem, co se v zahradě bude dít, bez souhlasu zahradníků se zde nic neodehraje. Také tu pořádají pravidelné páteční kafé v zahradě a společné party s ochutnávkou specialit ze zemí původu členů. Dozvěděli jsme se také, že zahrada je otevřená i pro veřejnost dvacet čtyři hodin denně a v určité dny je zde možnost konzultace se specialisty, kteří pomohou, pokud si někdo neví s něčím rady.

Poslední, ale pro nás asi nejzajímavější, byla Gemeinschafts Garten Prohlis (Komunitní zahrada Prohlis) ve stejnojmenné čtvrti. Tato čtvrt je v rámci Drážďan považována za vyloučenou lokalitu. Dle slov sociální pracovnice, která má tuto zahradu na starosti, je zde čtyřicetiprocentní nezaměstnanost a velká národnostní různorodost. I proto se rozhodli zde vybudovat komunitní zahradu. Prostor, na kterém se nachází, byl zanedbanou městkou džunglí, která oddělovala sportoviště místní školy od silnice. Také zde se snaží zapojit do aktivit co nejširší populaci lidí zde žijících, od seniorů přes menšiny, mladé lidi i migranty a společnými aktivitami zvelebovat vlastně celou čtvrť. Tato zahrada byla ze všech nejmenší, ale co postrádala na velikosti, doháněla zapálenými lidmi a úžasným prostředím.

Zakončení akce se konalo opět v Apfel Garten, kde se mezitím začali scházet ostatní členové komunity. Zde si pro nás místní připravili společné sázení stromků (především jabloní v souladu s názvem zahrady), jehož se za náš spolek ujala Lenka Hűblová. Společně jsme se také zúčastnili workshopu, kdy jsme vyráběli lavičky k posezení a jednu z nich jsme si nakonec jako dárek mohli odvézt domů. Příjemným zakončením celé akce bylo grilování. Počasí nám přálo a lidé i navštívená místa byli báječní.

Velkým překvapením celé návštěvy byl pro nás přístup města ke komunitním projektům. Během několika posledních let se změnil ve vysloveně kladný. Zahrady například dostávají zdarma humus z městské kompostárny a město nechalo vybudovat studny v těch zahradách, kde nemají přístup k vodě.

Tato návštěva byla pro nás velkou inspirací a doufáme, že zde nabyté zkušenosti se nám podaří využít i v našich projektech. Na závěr jsme se s kolegy z Německa dohodli, že se 9. června přijedou podívat na oplátku oni k nám. Již se na toto setkání těšíme a doufáme že navážeme dlouhodobé přátelství a vzájemnou spolupráci.