Reportáž z akce Živá zeleň, 24. 1. 2018

Dne 24. ledna jsme se zúčastnili první letošní debaty z cyklu “Živá zeleň”, která proběhla ve Veřejném sále Hraničář. Debata se zabývala tím, jak se daří prvním komunitním zahradám v Ústí nad Labem. Náš spolek zastupoval Jiří Škoda a mezi dalšími pozvanými byly také představitelky komunitní zahrady Žížala na Terase Marta Šašková a spolku pULec Ladislava Filipová.

V úvodu se role moderátora ujala Pavlína Loskotová z Veřejného sálu Hraničář. Představila hlavní téma a pro inspiraci ukázala několik fotografií ze zahraniční komunitní zahrady, kterou navštívila. Poté se ujal slova Jiří Škoda (předseda našeho spolku), který poinformoval přítomné o historii a aktuálním stavu projektu Komunitní a školní zahrady v Krásném Březně.

Pro ty z vás, kteří nás nesledujete od začátku, zkusím vše shrnout do pár vět. Náš spolek se přes dva roky snažil o založení komunitní zahrady v Krásném Březně. I přes podporu ředitelky ZŠ a ZUŠ Husova paní Mgr. Jaroslavy Pšeničkové jsme neustále naráželi na legislativní problémy a až v loňském roce se nám podařilo nalézt cestu, jak tento projekt zrealizovat. Touto cestou bylo uzavření smlouvy o zápůjčce zahrady se školou, které se odehrálo na podzim 2018. Na slavnostním otevření v říjnu jsme získali velice kladné ohlasy od místních obyvatel. Prozatím jsme připravili pěstební záhonky pro 24 zájemců o členství. Tyto záhony jsme stihli nejenom zrýt, ale i pohnojit a povápnit, takže je vše nachystáno na jarní výsev. Dalším tématem byla motivace členů spolku pro založení komunitní zahrady. Každý to máme trochu jinak, pro někoho je důležité vypěstovat si svou zeleninu, pro jiného je důležité získat místo pro bezpečné setkávání se sousedy. Na závěr jsme nakousli i téma grantového financování projektů. Jiří poukázal na to, že většina grantů je koncipována na podporu sousedských slavností a podobných aktivit. Tím pádem je těžké shánět finance na základní vybavení zahrady, jako je nářadí, mobiliář a podobně. Samozřejmě to není nemožné, ale musíme upravovat projekt, někdy až nesmyslně dle vypsané výzvy.

Dalším přednášejícím byla Marta Šašková ze spolku Žížala na Terase. Na vzniku tohoto projektu se podílel i náš spolek. Marta nejprve představila všem přítomným umístnění zahrady a její problémy s částečně chybějícím oplocením pozemku. “Velkou výhodou naší zahrady je podpora místní samosprávy, ale i toto řešení má svá úskalí”, řekla Marta Šašková. Dále ukázala plány na využití pozemku a zapojení přilehlé školy a školky do činnosti zahrady. “Potřebovaly bychom více mužských do spolku,” prohlásila také Marta, když mluvila o připravenosti zahrady na nadcházející pěstební sezonu. Při podzimní přípravě pozemku se jim totiž rozbil malotraktor, jímž měli v plánu zorat políčka. Na závěr pustila krátké video z projektu Máme rádi Ústí, které v souhrnu představilo jejich činnost v loňském roce.

Na závěr představil spolek pULec (První Ústecké enviromentální centrum) svůj nově vzniklý projekt vzdělávací a pocitové zahrady, která vznikne v městské části Střekov. Momentálně pracují na celkovém projektu, který se liší od dvou předchozích. Soustředí se hlavně na vzdělávání, ochranu přírody a sousedské aktivity.

V závěrečné debatě jsme zmínili také další činnosti našeho spolku, jako jsou národopisné procházky nebo sousedské grilování. Přítomnou architektu překvapilo, že naše projekty vznikají na pozemcích škol. Z následné diskuse vyplynulo, že školy mají nejenom nedostatek prostředků, ale hlavně nemají proškolený personál, který by se tomuto tématu věnoval, a proto je pro ně spolupráce se spolky cestou, jak tyto nedostatky vykompenzovat.

Věříme, že se budeme i nadále potkávat na podobných debatách nebo na akcích v naší zahradě. Další díl cyklu se koná už 22. 2.

(Mezi obrázky z akce lze procházet klikáním na šipky v úvodním obrázku.)