Podepsali jsme smlouvu o výpůjčce pozemku budoucí zahrady

Po mnoha jednáních, vysvětlováních a úpravách projektu vám můžeme s radostí oznámit že nemožné se stalo skutečností a komunitní zahrada v Krásném Březně je na světě. Dnes jsme podepsali smlouvu o výpůjčce a během září vám otevřeme své brány.

Nakonec jsme se rozhodli navázat užší spolupráci se ZŠ a ZUŠ Husova a upravit náš projekt na Komunitní a školní zahradu. Což může být pro někoho překvapivé spojení, ale škola byla od začátku naším projektem nadšená, jen jsme naráželi na legislativní problémy a tímto spojením vše odpadlo. Rádi bychom poděkovali ředitelce Mgr. Jaroslavě Pšeničkové za její podporu a vstřícnost.

V nejbližší době zde na stránkách zveřejníme informace o tom, jak je možné se k nám přidat a mít vlastní políčko uprostřed našeho krásného sídliště.